Biyokütle Rüzgar Hidroelektrik Enerji Verimliliği Güneş Hidrojen Jeotermal Ruzgar Su Instagram Twitter Linkedin Youtube Facebook icon-happy icon-close icon-sad icon-download icon-search icon-cloud icon-up icon-down icon-whatsapp icon-right icon-left icon-right-alternative icon-left-alternative icon-arrow-right icon-call icon-loading icon-email icon-close icon-play icon-social-instagram icon-social-facebook icon-social-youtube
Değerlerimiz

Yenilikçilik

Teknolojideki güncel uygulamaları takip ederek, yenilik, ekonomi ve toplumsal gelişme konularında yenilikleri teşvik edici kamu politikaları, mevzuatları rehber edinmek. Vermiş olduğumuz hizmetlerde daha etkin ve verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşılması, doğru ve hızlı kullanılmasını sağlamak.

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Etik Değerlere Bağlılık

İzmir Büyükşehir Belediyesi amaçlarına uygun olarak faaliyetlerimizin; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak,  “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk” ilkeleri çerçevesinde hareket etmek.

 

Hesap Verilebilirlik

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre kullanılmasını sağlamak, yapılan tüm iş ve işlemleri mevzuat dayanağında yürütmek, gereksiz harcamalardan kaçınmak, mevzuata aykırı faaliyetleri engellemek,

 

Sürekli Gelişim

Daha iyi olmak için; deneyimlerimizden yararlanarak yaptığımız işleri sorgulayarak, geleceğe güvenli adımlarla ilerlemek, Sunduğumuz hizmet ve faaliyetlerimizin, koordineli ve sistematik bir yapıda ilerleyişini sağlamak.

 

Enerji Verimliliği

Şirketimiz; çalışanların katılımı ve desteği ile enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı, karbon salımlarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı ve geri dönüştürülen atık miktarını artırmayı temel ilkeler arasında tutmayı hedeflemektedir.

 

İş Sağlığı Güvenliği ve Çalışana Değer

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını ve sağlığın bozulmasını önlemek. Bizim için her görev ve her çalışanımız değerlidir. Sevgi, saygı ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda hareket ederek çalışanlarımızın görüşlerine ve isteklerine önem vermek.

 

Ayrımcılığı Engellemek

İş ortamında ve işe alma sürecinde; ücretlendirme, eğitim, terfi ile ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel yönelim, hamilelik, siyasal görüş gibi olaylara imtiyaz tanımamak.

 

Sürdürülebilirlik

Anlık çözümler yerine planlı, programlı ve sürdürülebilir çözümler üreterek İzmir halkına ve paydaşlarımıza değer katmak

 

İnsan Odaklılık 

Çalışanlarımıza daha mutlu olabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak adına ihtiyaçlarına önem vermek, gelişimleri için yatırım yapmak, kaliteli ve hizmet verdiğimiz her alanda en iyisini sağlamak.

 

Açık İletişim ve Şeffaflık 

Çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve İzmir halkını anlamak için açık iletişim ve şeffaflığa önem vermek.

 

Şeffaflık ve Dürüstlük

Dürüstlüğe, etik kurallara ve yasalara her koşulda bağlı kalmak. Sürdürülebilir bir yaşamı ve gelecek kuşakları gözetmek; topluma ve çevremize karşı ‍sorumlu ve şeffaf davranmak.

 

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

Hep daha iyisini arayarak değişimi yakalarız. Merak ve öğrenme ile yaratıcı fikirleri beslemek, işimize yenilik katmak.

 

Takım Çalışması ve Güçlü İletişim

Daima çözüm arayarak, bilgi ve deneyimi paylaşarak, birbirimize güvenip destek olarak, takdir edip kutlayarak, farklılıklarımızla bir olarak birlikte başarmak.

 

Güven

Dürüstlüğümüz ve doğruluğumuz ile güven kazanmak, işimizi yaparken şeffaf davranmak. Yaptığımız her işte İzenerji A.Ş.’nin değerlerini ve etik kurallarını sahiplenmek. Herkesi bu değerleri ve kuralları uygulamaya teşvik etmek.

 

Kapsayıcılık

Şirketimizin başarılı olması için farklı fikirlere, farklı güçlere ve farklı deneyimlere sahip kişilere ihtiyacımız olduğunu bilmek. Farklı bakış açılarının peşinden gitmek ve herkesi, ortak hedeflere ulaşmak için işbirliğine ve katkı sağlamaya teşvik etmek.

 

İleri Görüşlülük

Geleceğe hazırlıklı olmak için uzun vadeli düşünmek, günlük işlerin ötesinde büyük resmi görmek ve şirketimizin sürdürülebilirliğine yönelik tutarlı öngörülerde bulunmak. 

 

Dayanıklılık

Zorlu koşullar altında bile yüksek performans standartlarına ulaşabilmek için dayanıklı kalmaya devam eder, yüksek enerjimizi sürdürmek. 

 

Değişime Uyum Sağlamak

Sürekli değişen koşullara uyum sağlamak için nasıl davranacağımıza ve işimizi nasıl yapacağımıza dair çözümler geliştirmek.

 

Paylaşım ve İş Birliği

Verimli sonuçlar almak adına bilgi birikimimizi ve önemli bilgileri iş arkadaşlarımızla proaktif bir şekilde paylaşırız. Bireysel kazançlardan ziyade şirket için en iyi olanı esas alarak çalışmak.

 

Bağlılık

Şirket hedeflerimize güçlü bir adanmışlıkla bağlıyız ve işimizi de bu hedefleri destekleyecek şekilde yapmak.

 

Sadelik

İş süreçlerimizi, prosedürlerimizi ve faaliyetlerimizi, kendimizi geliştirerek ve en iyi uygulamalardan yararlanarak, sürekli olarak sadeleştirmeğe ve iyileştirmeye çalışmak.

 

Sürekli Kendini Geliştirmek

Yenilikleri öğrenmek ve daha iyisini yapmak için çaba göstermek. Eğitime öncelik vermek.

Yaptığımız geliştirmeler hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?

E-Posta adresinizi bırakın ve her hafta gelişmelerden haberdar olun.

VEYA HİZMETLERİMİZİ İNCELE

*Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır.