Biyokütle Rüzgar Hidroelektrik Enerji Verimliliği Güneş Hidrojen Jeotermal Ruzgar Su Instagram Twitter Linkedin Youtube Facebook icon-happy icon-close icon-sad icon-download icon-search icon-cloud icon-up icon-down icon-whatsapp icon-right icon-left icon-right-alternative icon-left-alternative icon-arrow-right icon-call icon-loading icon-email icon-close icon-play icon-social-instagram icon-social-facebook icon-social-youtube
Entegre Yönetim Sistemi Politikası

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri arasında en fazla personeli bulunan şirketimiz; 2006 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, bağlı kurumları ve diğer iştiraklerine nitelikli personel temin etmektedir. 2021 yılı itibari ile İzmir Büyükşehir Belediyesi vizyonuna uygun yenilenebilir enerji ve su kaynakları ile ilgili çalışmalarını da faaliyetlerine ekleyen emin adımlarla çalışmalarına devam etmektedir. Bu amaçla 2022 yılında ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 VE ISO 45001 yönetim sistemlerini belgelerini almış bulunmaktayız.

Vizyon, misyon ve değerlerimizden yola çıkarak; personelimizin yasal mevzuatlarla sahip oldukları haklarına saygılı olup korumaya yönelik çalışan, ilgili tarafların beklenti ve şartlarını karşılamak adına şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan, müşteri memnuniyetini merkezine alarak ürün ve hizmet kalitesini sürekli olarak artırmak için kalite yönetim sistemimizi sürekli gözden geçirmekteyiz.

Tüm faaliyet alanlarımızda; çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli tutarak; iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimize etmek için çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek istenmeyen koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik risk analizleri yapılmakta ve takip edilerek etkili bir İSG yönetim sistemini uygulamaktayız.

Belediyemize ve İzmir Halkına daha sağlıklı bir çevre sunabilmek adına çevre ile ilgili projelerimizi geliştirip, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için kaynak kullanımımızı optimize etmekte, atık azaltma ve geri dönüşümü teşvik ederek   etkili bir çevresel yönetim sistemini uygulamaktayız.

Tüm çalışmalarımızda; enerji performansımızı sürekli izlemekte, iyileştirmekte, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için teknolojik yenilikleri ve en iyi uygulamaları benimsemekte, tasarım ve satın alma süreçlerini enerji verimliliği odağında gerçekleştirmekteyiz.   Kurumsal ve kent genelinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik uygulamaları teşvik ederek ve bireysel karbon ayak izi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütmekteyiz.

Paydaşlarımızla şeffaf bir iletişim içinde olup, onların geri bildirimlerini değerli bir girdi olarak kabul eden şirketimiz İZENERJİ A.Ş; ulusal ve uluslararası standartlara, tüm yasal şartlara uyumlu bir yaklaşım benimseyerek tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji verimliliği konularında liderlik etmeyi taahhüt eder.

Yaptığımız geliştirmeler hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?

E-Posta adresinizi bırakın ve her hafta gelişmelerden haberdar olun.

VEYA HİZMETLERİMİZİ İNCELE

*Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır.