Biyokütle Rüzgar Hidroelektrik Enerji Verimliliği Güneş Hidrojen Jeotermal Ruzgar Su Instagram Twitter Linkedin Youtube Facebook icon-happy icon-close icon-sad icon-download icon-search icon-cloud icon-up icon-down icon-whatsapp icon-right icon-left icon-right-alternative icon-left-alternative icon-arrow-right icon-call icon-loading icon-email icon-close icon-play icon-social-instagram icon-social-facebook icon-social-youtube
İSG Politikası

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak kuruluşu olan İzenerji A.Ş.; özveri ile hizmet veren tüm çalışanlarını en önemli değer olarak görmektedir.  “Şirketimiz, oluşturduğu alanında uzman kadrosu ile; tüm çalışanlarını işin yürütümünden kaynaklanabilecek tehlikelerden korumak ve daha sağlıklı çalışma ortamı sağlamak için “Önce İnsan” ilkesini ön planda tutmaktadır.

Sağlıklı ve Güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;

· Yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer mevzuatlara göre iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi, bu kapsamda gelişen teknolojik şartları takip etmeyi ve uygun yöntemler geliştirmeyi,

·  Çalışanlarımız için daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamamayı,

· İşin yürütülmesi ile ilgili oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, mümkün olmadığı durumlarda kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,

· İş güvenliği bilincini artırmak amacı ile tüm çalışanlarımıza beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, kişisel farkındalıkların arttırılması amacı ve bu kültürle davranış değişikliği oluşturması,

· İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını oluştururken çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerine danışarak uygulamalara katılımlarını sağlamayı, hedeflemekteyiz.

İş Sağlığı Güvenliği Ekibimiz ve diğer tüm personelimizin katılımı, iş birliği ve dayanışma yolu ile olumlu bir sağlık-güvenlik kültürü geliştirmeyi, sürdürmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve bu doğrultuda tüm kaynaklarımızı kullanmayı beyan ve taahhüt ederiz.

Yaptığımız geliştirmeler hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?

E-Posta adresinizi bırakın ve her hafta gelişmelerden haberdar olun.

VEYA HİZMETLERİMİZİ İNCELE

*Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır.